yandex

Евангелие от Марка, Глава 8, стих 33. Толкования стиха

Стих 32