yandex

Евангелие от Марка, Глава 8, стих 32. Толкования стиха

Стих 31