yandex

Евангелие от Марка, Глава 4, стих 19. Толкования стиха

Стих 18