yandex

Евангелие от Марка, Глава 15, стих 46. Толкования стиха

Стих 45