yandex

Евангелие от Марка, Глава 15, стих 44

Стих 43