yandex

Евангелие от Марка, Глава 15, стих 43. Толкования стиха

Стих 42