yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 35. Толкования стиха

Стих 34