yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 34. Толкования стиха

Стих 33