yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 33. Толкования стиха

Стих 32