yandex

Евангелие от Марка, Глава 8, стих 30. Толкования стиха

Стих 29