yandex

Евангелие от Марка, Глава 7, стих 36. Толкования стиха

Стих 35