yandex

Евангелие от Марка, Глава 7, стих 35. Толкования стиха

Стих 34