yandex

Евангелие от Марка, Глава 7, стих 34. Толкования стиха

Стих 33