yandex

Евангелие от Марка, Глава 7, стих 32. Толкования стиха

Стих 31