yandex

Евангелие от Марка, Глава 7, стих 31. Толкования стиха

Стих 30