yandex

Евангелие от Марка, Глава 7, стих 19. Толкования стиха

Стих 18