yandex

Евангелие от Марка, Глава 7, стих 18. Толкования стиха

Стих 17