yandex

Евангелие от Марка, Глава 5, стих 15. Толкования стиха

Стих 14