yandex

Евангелие от Марка, Глава 5, стих 13. Толкования стиха

Стих 12