yandex

Евангелие от Марка, Глава 3, стих 12. Толкования стиха

Стих 11