yandex

Евангелие от Марка, Глава 14, стих 7. Толкования стиха

Стих 6