yandex

Евангелие от Марка, Глава 13, стих 30. Толкования стиха

Стих 29