yandex

Евангелие от Марка, Глава 13, стих 29. Толкования стиха

Стих 28