yandex

Евангелие от Марка, Глава 13, стих 16. Толкования стиха

Стих 15