yandex

Евангелие от Марка, Глава 13, стих 15. Толкования стиха

Стих 14