yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 50. Толкования стиха

Стих 49