yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 43. Толкования стиха

Стих 42