yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 42. Толкования стиха

Стих 41