yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 39. Толкования стиха

Стих 38