yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 31. Толкования стиха

Стих 30