2-я книга Маккавейская, Глава 2, Стих 18

Автор неизвестен, 124 - 63 г. до Р. Х.,

Псалтирь

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Ctrl + Enter
Синодальный перевод
Синодальный перевод
как обещал в законе, - надеемся на Бога, - Он скоро помилует нас и соберет от поднебесной в место святое.
Церковнославянский перевод
ћкоже њбэщA въ зако1нэ: ўповaемъ бо на бг7а, ћкw ско1рw нaсъ поми1луетъ и3 собере1тъ t поднебе1сныz въ мёсто с™о1е:
Церковнославянский перевод (транслит)
якоже обеща в законе: уповаем бо на Бога, яко скоро нас помилует и соберет от поднебесныя в место святое:
Latina Vulgata
sicut promisit in lege, speramus quod cito nostri miserebitur, et congregavit de sub caelo in locum sanctum.
Ελληνική (Септуагинта)
καθὼς ἐπηγγείλατο διὰ τοῦ νόμου· ἐλπίζομεν γὰρ ἐπὶ τῷ Θεῷ ὅτι ταχέως ἡμᾶς ἐλεήσει καὶ ἐπισυνάξει ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὸν ἅγιον τόπον· ἐξείλετο γὰρ ἡμᾶς ἐκ μεγάλων κακῶν καὶ τὸν τόπον ἐκαθάρισε.