Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Глава 23, Стих 19

Синодальный перевод
Синодальный перевод
Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится.
Церковнославянский перевод
Человёкъ њбучazсz словесє1мъ поноше1ніz во всёхъ дне1хъ свои1хъ не научи1тсz.
Церковнославянский перевод (транслит)
Человек обучаяся словесем поношения во всех днех своих не научится.
Український переклад І. Хоменка
а боїться ж бо він лиш людських очей і не знає того, що Господні очі, тисячекротно світліші від сонця, за всіма дорогами людськими наглядають та й промикаються в таємні закутини.
ბიბლია ძველი ქართულით
მას მხოლოდ ადამიანთა თვალები აშინებს და არ იცის რომ უფლის თვალი ათასჯერ ნათელია მზეზე. ის ადამიანთა ყველა გზას ჭვრეტს და დაფარულ ადგილებშიც აღწევს.
Biblia ortodoxă română
Omul care se obisnuieste cu cuvinte de sudalma, in toate zilele sale, nu se va intelepti.
Traduzione italiana (CEI)
Il suo timore riguarda solo gli occhi degli uomini; non sa che gli occhi del Signore sono miriadi di volte più luminosi del sole; essi vedono tutte le azioni degli uomini e penetrano fin nei luoghi più segreti.
Polska Biblia Tysiąclecia
Tylko oczy ludzkie są postrachem dla niego, a zapomina, że oczy Pana, nad słońce dziesięć tysięcy razy jaśniejsze, patrzą na wszystkie drogi człowieka i widzą zakątki najbardziej ukryte.
Српска Библија (Светосавље)
Само очи људи су страх његов, а не зна да су очи Господње неупоредиво свјетлије од сунца надгледајући све путеве човјечије и проничући у скривена мјеста.
Българска синодална Библия
Човек, който навиква на хулни думи, няма да се научи през всичките си дни.
Ελληνική (Септуагинта)
καὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπων ὁ φόβος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου μυριοπλασίως ἡλίου φωτεινότεροι, ἐπιβλέποντες πάσας ὁδοὺς ἀνθρώπων καὶ κατανοοῦντες εἰς ἀπόκρυφα μέρη.
Latina Vulgata
Homo assuetus in verbis improperii in omnibus diebus suis non erudietur.]