yandex

Евангелие от Марка, Глава 9, стих 41. Толкования стиха

Стих 40