yandex

Евангелие от Марка, Глава 9, стих 30. Толкования стиха

Стих 29