yandex

Евангелие от Марка, Глава 8, стих 23. Толкования стиха

Стих 22