yandex

Евангелие от Марка, Глава 8, стих 22. Толкования стиха

Стих 21