yandex

Евангелие от Марка, Глава 7, стих 29. Толкования стиха

Стих 28