yandex

Евангелие от Марка, Глава 7, стих 22. Толкования стиха

Стих 21