yandex

Евангелие от Марка, Глава 5, стих 9. Толкования стиха

Стих 8