yandex

Евангелие от Марка, Глава 4, стих 40. Толкования стиха

Стих 39