yandex

Евангелие от Марка, Глава 3, стих 34. Толкования стиха

Стих 33