yandex

Евангелие от Марка, Глава 3, стих 29. Толкования стиха

Стих 28