yandex

Евангелие от Марка, Глава 2, стих 12. Толкования стиха

Стих 11