yandex

Евангелие от Марка, Глава 13, стих 19. Толкования стиха

Стих 18