yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 52. Толкования стиха

Стих 51