Книга Товита, Глава 1, Стих 1

Синодальный перевод
Синодальный перевод
Книга сказаний Товита, сына Товиилова, Ананиилова, Адуилова, Гаваилова, из племени Асиилова, из колена Неффалимова,
Церковнославянский перевод
Кни1га слове1съ тwвjта, сы1на тwвіи1лева, сы1на ґнаніи1лева, сы1на ґдуи1лева, сы1на гаваи1лева, t сёмене ґсіи1лева, t пле1мене нефfалjмлz,
Церковнославянский перевод (транслит)
Книга словес товита, сына товиилева, сына ананиилева, сына адуилева, сына гаваилева, от семене асиилева, от племене неффалимля,
Подстрочный перевод с греческого А. Винокурова
Книга слов Товита [сына] Товиила [сына] Ананиила [сына] Адуила [сына] Гаваила из семени Асиила из племени Неффалима,
ბიბლია ძველი ქართულით
წიგნნი სიტყუათა ტობისნი, ძისა ტობელისნი, ძისა ანნიასნი, ძისა ანაველისნი, ძისა გაბაელისნი, ნათესავისაგან ასერისი, ტომისაგან ნეფთალემისი,
Traduzione italiana (CEI)
Libro della storia di Tobi, figlio di Tòbiel, figlio di Anàniel, figlio di Àduel, figlio di Gàbael, della discendenza di Àsiel, della tribù di Nèftali.
Българска синодална Библия
Книга за разказите на Товита, сина Товиилов, Ананиилов, Адуилов, Гаваилов, от Асииловия род, Нефталимово коляно,
Ελληνική (Септуагинта)
ΒΙΒΛΟΣ λόγων Τωβίτ, τοῦ Τωβιήλ, τοῦ ᾿Ανανιήλ, τοῦ ᾿Αδουήλ, τοῦ Γαβαήλ, ἐκ τοῦ σπέρματος ᾿Ασιήλ, ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλίμ,
Latina Vulgata
Tobias ex tribu et civitate Nephthali (quæ est in superioribus Galilææ supra Naasson, post viam quæ ducit ad occidentem, in sinistro habens civitatem Sephet)