yandex

Евангелие от Марка, Глава 9, стих 38. Толкования стиха

Стих 37