yandex

Евангелие от Марка, Глава 6, стих 53. Толкования стиха

Стих 52