yandex

Евангелие от Марка, Глава 6, стих 45. Толкования стиха

Стих 44