yandex

Евангелие от Марка, Глава 5, стих 20. Толкования стиха

Стих 19